Anh chú hướng nghiệp

Làm nhiều đấy, thế thì sao?

Trong hàng chục CV mà mình đã đọc, đa số các bạn kể cho mình rất nhiều là các bạn đã làm gì. Thực tập chỗ này, lãnh đạo chỗ kia, tham gia đủ thứ. Chưa ra trường nhưng có khi 2-3 trang CV vẫn chưa đủ để kể hết.

Rất ít bạn cho mình thấy được KẾT QUẢ và ẢNH HƯỞNG của những việc bạn làm.

Trong ngành tư vấn chiến lược của mình, trả lời được câu hỏi “So what?” – “Thế thì sao?” là tối quan trọng. Mỗi phân tích, khuyến nghị của đội ngũ tư vấn phải chỉ rõ được lợi ích cho khách hàng. Nếu không, dù có làm bao nhiêu cũng là vô ích.

Tương tự như vậy, nhà tuyển dụng cũng không cần biết bạn đã làm bao nhiêu. Họ chỉ quan tâm bạn có thể mang lại lợi ích gì cho công ty của họ mà thôi.

So what? Hãy cho họ thấy câu trả lời của bạn nhé.

Đọc thêm tại: facebook.com/duong.harvard

Vui lòng ghi rõ nguồn khi chia sẻ nội dung bài viết:

Anh Chú Hướng Nghiệp (www.anhchuhuongnghiep.com)

Chia sẻ bài viết:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Dự án Anh Chú Hướng Nghiệp hiện thực hóa khát vọng giúp đỡ giới trẻ của Dương Trần – Thạc sĩ ĐH Harvard, Chuyên gia Tư vấn chiến lược.

Đọc thêm tại đây

Kết nối

Chủ đề

Đăng ký nhận newsletter

Đăng ký nhận newsletter

Nhận email cập nhật về các bài viết, tài liệu & sự kiện mới của Anh Chú Hướng Nghiệp