Nghĩ sâu hơn và khác đi về phát triển sự nghiệp

Duong Tran

Thạc sĩ ĐH Harvard, chuyên gia tư vấn chiến lược

  • Vai trò của management consultant (tư vấn quản trị chiến lược)
  • Giới thiệu các công ty management consulting
  • Vị trí & career path trong một công ty management consulting
  • Mức lương và chính sách đãi ngộ
  • Hiểu về quy trình tuyển dụng
  • Cách viết CV
  • Các kiến thức cần thiết (Issue tree, MECE, frameworks, vv…)
  • Chuẩn bị cho interview

__

Anh Chú Hướng Nghiệp là dự án hiện thực hóa khát vọng giúp đỡ giới trẻ của Dương Trần – Thạc sĩ Chính sách công ĐH Harvard, chuyên gia tư vấn chiến lược với kinh nghiệm làm việc tại các tập đoàn hàng đầu thế giới như Boston Consulting Group, LEK Consulting, Lazada Group.

Đọc thêm về anh Dương và dự án Anh Chú Hướng Nghiệp tại đây